پیگیری بارنامه هوایی

پیگیری بار هوایی با شماره بارنامه

مشتریان شرکت آرتمیس تجارت میتوانند با فشردن کیلک زیر از سایت بین المللی معتبر Track and Trace  تمامی بار نامه های تمام خطوط دنیا را بررسی کنند

پیگیری بارنامه هوایی

 

پیگیری بار از طریق بارنامه
خیلی از افراد برای پیگیری بار از طریق بارنامه به مشکل می خورند.این مشکلات به چند دسته مختلف تقسیم می شود اما عمده ترین آن این است که افراد می گویند وقتی شماره ای که روی بارنامه خورده را داخل سایت ایرلاین مربوطه می زنیم یک پیامی ظاهر می شود که “شماره بارنامه اشتباه است”.

به طور معمول ما دو بارنامه داریم یک بارنامه هاوس و دیگری مستر.وقتی با فورواردها کار می کنید آنها بارنامه هاوس را به شما می دهند تا تایید کنید و بارنامه مستر که بارنامه اصلی است و با آن می توان بار را ترکینگ کرد را تحویل نمی دهند.در این شرایط کافیست از فورواردر خود بخواهید که شماره بارنامه مستر را به شما بدهد.با زدن این شماره در سایت می توانید بفهمید بارتان در چه مرحله ای قرار دارد.

مشکل دیگری که وجود دارد و به کررات در بارهایی که با ایران ایر ارسال می گردد مشاهده شده این است که مشتری می گوید شماره بارنامه را در سایتی که ایران ایر اعلام کرده می زنم ولی اطلاعاتی نمایش نمی دهد.توجه داشته باشید ایران ایر اطلاعات بارنامه را تا زمانی که بار بصورت قطعی بوک نشود در سایت وارد نمی کند.بنابراین اگر شماره بارنامه ای دارید که با زدن آن هیچ چیزی در سایت به شما نشان نمی دهد صبر کنید تا بار بوک شود آنوقت می توانید ببینید که بار در چه مرحله ای قرار دارد.